Ontlakken voor verschillende sectoren

TCI Cleaning weet als geen ander dat lange stilstand in fabrieken enorme kosten met zich meebrengt. Vandaar dat altijd gezorgd wordt voor een snelle aanpak van de te reinigen of te ontlakken producten.
Dit doortastend handelen heeft ervoor gezorgd dat TCI Cleaning benadert wordt door ondernemingen uit vrijwel elke sector. De jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat elke van deze bedrijven kan besparen op kosten en milieu met goed onderhoud en een gedegen reiniging.

TCI Cleaning beschikt over de mogelijkheid om elk procesonderdeel te ontdoen van een vervuiling. Dit is toepasselijk voor een onderhoud tijdens een bepaalde productiestop. In sommige gevallen is het echter een noodgedwongen proces. Bijvoorbeeld bij storingen waarbij bepaalde delen van een proces tot stilstand komen. De doorvoer van de vloeibare mediums valt hierbij stil waarbij deze als gevolg ophopen en uitharden.

Automotive

AUTOMOTIVE SECTOR

Een sector waarin een ongelooflijk groot aantal verschillende serieproducten worden bewerkt en gelakt. Een vaak voorkomend probleem in de automotive sector zijn de steeds strengere controles op laagdiktes, ondergrond en foutenmarges op de lak.

Om u de kosten te besparen van afvoer, verwerking en het opnieuw produceren helpt TCI Cleaning u om deze afgekeurde producten te hergebruiken. Hiermee besparen vele bedrijven op kosten en blijven ze tegelijkertijd steeds ‘on track’ met hun leveringen.

Velgen, bumpers, carrosserieën, kofferdeksels, portieren, koppelstukken en motoronderdelen. Dit zijn enkele voorbeelden van automotive onderdelen die bij TCI Cleaning ontlakt en gereinigd worden.

metaalsector

METAALSECTOR

Een sector waarin elke vorm van metalen bewerkt wordt met alle gevolgen van dien. Wanneer bepaalde onderdelen slecht afgemeten zijn, te lang buiten hebben gelegen of nog aangepast dienen te worden. Worden deze onderdelen steeds blootgesteld aan vervuilende stoffen en meedogenloze natuurelementen.

Dit heeft vaak als gevolg dat bepaalde instrumenten/onderdelen niet meer bruikbaar zijn en opnieuw gemaakt moeten worden. Hiermee verliest iedere betrokkene vooral tijd en geld.

TCI Cleaning biedt diverse oplossingen aan om bestaande onderdelen te hergebruiken middels ontlakking of reiniging. De klant voorkomt hiermee dat bepaalde processen opnieuw moeten gebeuren. Schadeclaims blijven buiten spel aangezien wij de producten binnen aanzienlijke tijd kunnen terug leveren.

bouwsector

BOUWSECTOR

Ook in de bouwsector heeft men vaak te maken met verschillende bewerkingen van metalen. Zoals bijvoorbeeld lassen, slijpen, tappen, invetten, roest etc.

Tegenwoordig ligt de focus binnen deze sector vooral op hergebruik van grondstoffen en materialen. Met deze vorm van recycling wordt tegenwoordig rekening gehouden tijdens de sloop van gebouwen. Het houdt daar echter niet op, hier wordt ook al rekening mee gehouden bij de bouwplannen van nieuwe projecten. Ook renovaties kunnen rekenen op de diensten van TCI Cleaning.

Veel voorkomende probleem is een ondermaatse voorbehandeling. Hierdoor ontstaat een berg afgekeurde producten. TCI Cleaning kan u helpen deze afkeur opnieuw te gebruiken. Wij kunnen u ook een voorbehandeling aanbieden om ervoor te zorgen dat deze afkeur in de toekomst wegblijft.