Metaal Ontvetten

Metaal ontvetten; het woord spreekt voor zich; hierbij worden ongewenste of vervuilde oliën, vetten en los vuil van het metaal verwijderd. Eigenlijk kan elk product dat vervuild is met olie, vetten, of andere smeermiddelen, door middel van onze technieken ontvet worden. De manier van ontvetten hangt af van de verontreiniging en de hechting daarvan.

Loog

Alkalische reinigers, ook wel base of loog genoemd, hebben een lage(re) zuurtegraad. Deze worden voornamelijk toegepast op het verwijderen van organisch materiaal zoals vetten of oliën. Vervolgens kan de opdeling worden gemaakt in sterk- of zwak loog. Het soort loog dat gebruikt wordt om metaal te ontvetten hangt dus af van de mate waarin het metaal verontreinigd is.