Processen

Om u te allen tijden een gegarandeerd schoon product te kunnen leveren hanteert TCI Cleaning verschillende technieken. Deze zijn grofweg in te delen in 4 hoofdcategorieën: Thermisch, Chemisch, Mechanisch en Ultrasoon.

TCI Cleaning beschikt qua reiniging en ontlakking over de meest geavanceerde technieken. De basisprocessen worden uitgevoerd middels gebruik van chemische (ultrasonore) badenreeksen, grote thermische pyrolyse-ovens en vele mechanische technieken zoals bijvoorbeeld stralen.

Een speerpunt van onze productie is het uitgebreid controleren en rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden. Wanneer wenselijk voeren wij een complete reiniging uit volgens het vastgestelde protocol.


Processen